NANOKOMP 
www.kosgeb.gov.tr


İleri Teknoloji Kompozit Parçaların Üretiminde Kullanılan Karbon-Fenolik ve Karbon-Epoksi Esaslı Pre-preg Malzemelerin Üretimi Ön emdirilmiş takviye malzemeleri (Pre-preg), homojen ve kontrol edilebilir reçine içeriklerine bağlı olarak yüksek fiber hacim oranları ve geniş ürün yelpazesi gibi özellikleri nedeniyle kompozit sektöründe oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ön emdirme işlemi (pre – impregnated) genel olarak, farklı şekillerdeki değişik takviye malzemelerinin termoset veya termoplastik esaslı polimerik malzemeler ile kontrollü bir şekilde ıslatılması olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişme göstermekte olan savunma, havacılık ve enerji gibi sektörlerin gelişmiş malzeme ihtiyaçları, ön emdirilmiş takviye malzemelerine olan ilgi ve talebin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda, dünya çapındaki pre-preg pazarının 2017 yılı ile itibariyle 7,29 milyar dolarlık ($) bir ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmektedir.

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği kapsamında gerçekleştirilmekte olan projede, kompozit sektöründe önemli bir yere sahip ön emdirilmiş teknik dokumaların üretilmesi amacıyla Türkiye’de emsali olmayan yeni nesil bir üretim hattının kurularak, karbon-fenolik ve karbon-epoksi esaslı ön emdirilmiş dokuma bantların (pre-preglerin) üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda yerli mühendis altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları neticesinde proje başında öngörülen hedeflere 14 ay gibi kısa bir süre de varılarak oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Proje kapsamında kurulumu tamamlanan ve 2,5 cm’den 5 cm’ye kadar genişlikte pre-preg bant üretiminin gerçekleştirilebildiği yerli üretim hattının şematik gösterimi aşağıda görülmektedir.

Ön emdirilmiş dokuma hattı şematik gösterimi

Proje çıktıları olan karbon-fenolik ve karbon epoksi pre-preg malzemeler, başta son yıllarda büyük bir atılım içerisinde olan ülkemiz savunma sanayi (füze motor gövdesi, alev tüpü ve lüle parçaları) olmak üzere, havacılık (uçak, helikopter yapısal parçaları), yapı malzemeleri (yapı güçlendirme), gemi-inşaat (tekne ve yelkenli imalatı) ve enerji (rüzgar türbin bıçakları) gibi küresel pazarlarda faaliyet gösteren lokomotif sektörlerin tamamında kullanım alanına sahiptir.

Üretilen prepregler, malzeme özelliklerinin tayin edilmesi amacıyla çeşitli testlere tabi tutulmuştur.Ön emdirilmiş dar dokumaların reçine içerikleri, ASTM D3529/ D3529 M standardına uygun gerçekleştirilecek analizlerle belirlenmiştir. ASTM D3530/D3530 M standardı esas alınarak gerçekleştirilecek analizlerle prepreglerin yapısında bulunan boşluk miktarları tayin edilmiştir. Ön kürleme işleminden sonra ön emdirilmiş dar dokumaların yapısında bulunan reçinenin akışkanlığı ASTM D3531/D3531 M standardına uygun olacak şekilde tespit edilmiştir. Ön emdirilmiş dokumaların çekme mukavemetleri BS EN ISO 13934-1 esas alınarak ölçülmüştür.

Proje Kapsamında Üretilen Karbon - Fenolik Prepreglerin Özellikleri

Katı Reçine İçeriği (% ağ.): 30 – 32

Boşluk Miktarı (%): 5

Dolgu Maddesi İçeriği (%): 3

Reçine Akışkanlığı (25°C, 700 kPa):3 – 5

Proje Kapsamında Üretilen Karbon - Epoksi Prepreglerin Özellikleri

Katı Reçine İçeriği (% ağ.): 32 – 34

Boşluk Miktarı (%) : 4

Dolgu Maddesi İçeriği (%) : 3

Reçine Akışkanlığı (25°C, 700 kPa): 1 – 3